Varapuheenjohtajan blogi

Bulevardin tuuliviiri

Edesmennyt valtakunnansovittelija Jorma Reini totesi aikoinaan, että työmarkkinapöydissä kustannuslaskelmat eivät perustu matematiikkaan eikä logiikkaan vaan mystiikkaan. Kun nyt seuraa työnantajien ja sovittelija Piekkalan toimintaa, ei voi olla kuin samaa mieltä.

Teknologiateollisuuden nk. pääsopimuksen syntymistä edelsi kaksi sovintoesitystä, jotka molemmat hylättiin. Jälkimmäisessä sovintoesityksessä oli huomioitu laskennallinen kiky-tuntien poisto 1,4 % arvoiseksi. Tämä siitä huolimatta, että Teollisuusliitto lähti koko ajan siitä, ettei kustannusvaikutusta jo rauenneelle sopimukselle tule laskea. Työnantajat ja sovittelija yhteisrintamassa väittivät jääräpäisesti päinvastaista.

Kuinkas sitten kävikään? Sopimus tehtiin osapuolten kesken ilman sovittelijan apua. Kuin taikaiskusta työnantajien kanta kiky-tuntien kustannusvaikutuksesta muuttui ja viesti oli, ettei solmittu sopimus sisältänyt 1,4 % vähennystä, koska kyse oli jo rauenneesta, määräaikaisesta sopimuksesta. Yllätys ei liene kenellekään se, että Piekkala on nyt samaa mieltä työnantajien kanssa. Sovittelijan mielipide vaihtuu sen mukaan mitä Etelärannasta kerrotaan.

Meillä ei ole enää puolueetonta sovitteluinstituutiota. Minna Helle aloitti järjestelmän hautajaiset ja Vuokko Piekkala näyttää lyövän viimeisen arkun naulan puolueettomasti toimineeseen, kaikkien osapuolten arvostamaan järjestelmään.

Kaiken huippu on Piekkalan antama haastattelu Kauppalehden 16.1.2020 ilmestyneessä verkkojulkaisussa. Piekkala muuttaa aiempaa kantaansa kiky-tuntien kustannusvaikutuksesta kertoen, että Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat työaikaa pidentäneistä kiky-tunneista allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto irtisanoi viime vuoden loppuun. Näin ollen kiky-tunteja ei ole ja sopimuksen kustannusvaikutus koostuu palkankorotuksista. Piekkala jatkaa: ”Jos kiky-tunnit poistuvat jossakin työehtosopimuksen sisältä, sovittelussa yleinen linja tarkoittaisi sitä, että osapuolten tulisi rakentaa siitä tasapainoinen ratkaisu. Perinteisesti tekstin poistamiselle lasketaan kustannusvaikutus, joka otetaan neuvotteluissa laskelmissa huomioon”.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Piekkalan toimistolta tarjoillaan 25 kk:n sopimuskaudelle 1,9 % suuruista palkankorotusta sillä oletuksella, että sopimukset eivät sisällä kustannusvaikutteisia tekstimuutoksia. Kun valtakunnansovittelija antaa tällaisia lausuntoja, vielä kesken erittäin vakavan, metsä- ja kemianteollisuutta koskevan työriidan,  on turha ihmetellä, jos uhat konkretisoituvat työtaisteluiksi.

Nykymuotoinen sovittelujärjestelmä on tullut tiensä päähän. Työmarkkinakierroksen päätyttyä on vakavan harkinnan paikka. Sovittelujärjestelmä tulee uudistaa. Nykyinen kehityskulku johtaa siihen, että vuoroin vieraissa -periaatteen mukaisesti sovittelija menee lähtökohtaisesti oman taustayhteisönsä puolelle. Ratkaisuna voisi olla puolueeton virkamies tai kolmihenkinen ratkaisulautakunta, joka tekee sovintoesitykset puolueettomasti ainoana pontimenaan estää tai lopettaa työtaistelu.

Kimmo Palonen
varapuheenjohtaja